جدیدترین محصولات

  • سوئیچ سیسکو WS-C3560G-48PS-S

    3,500,000 تومان

    48Port 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPB Image

    مقایسه
  • CP-6911-C-K9

    280,000 تومان

    CISCO IP PHONE 6911

    مقایسه
  • WS-C2960X-24TS-L

    3,600,000 تومان
    مقایسه
  • CP-8861-K9

    1,900,000 تومان

    CISCO IP VIDEO PHONE 8861

    مقایسه
  • CP-6941-C-K9

    380,000 تومان

    CISCO IP PHONE 6941

    مقایسه
  • سوئیچ سیسکو WS-C3560G-24TS-S

    1,200,000 تومان

    24Port 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image

    مقایسه

محصولات ویژه

  • مقایسه
  • مقایسه
  • مقایسه
  • مقایسه
  • مقایسه
  • روتر سیسکو

      تجهیزات سیسکو با توجه به تنوع در ساختار و نیز متنوع بودن در نوع استفاده از آن و همچنین در نظر…

    مقایسه