روتر سیسکو

 

تجهیزات سیسکو با توجه به تنوع در ساختار و نیز متنوع بودن در نوع استفاده از آن و همچنین در نظر گرفتن نیاز مصرف کننده در گروههای مختلف دسته بندی شده است .

در بخش روترهای سیسکو که یکی از زیر گروههای محصولات سیسکو میباشد ، این نوع گروه بندی نیز به وضوع به چشم می آید .

روتر سیسکو از همان ابتدای استفاده بهینه از شبکه و ساختار آن جایگاه خاصی در بوجود آمدن یک شبکه حتی شبکه ای کوچک به خود اختصاص داده است ، اگر چه به مرور زمان و با توجه به تغییرات بوجود آمده در نوع برنامه ریزی برای ایجاد شبکه و نیز تنوع خیلی زیاد در تجهیزات شبکه ، همواره نوع استفاده ار روتر سیسکو در این ساختارها متفاوت میباشد ، اما آنچه مسلم است این که وجود روتر سیسکو در یک شبکه حتی محلی امری الزالمی میباشد .

کمپانی سیسکو نیز همواره این تغییرات در نوع استفاده از تجهیزات شبکه را در سراسر دنیا رسد کرده و تولیدات خود در گروه روتر را نیز با در نظر گرفتن نوع نیاز و استفاده بهینه از روتر سیسکو همسان سازی مینماید .

در طول سالیان متمادی که از عمر تولیدات روتر سیسکو میگذرد آنچه ملموس و قابل لمس میباشد اینکه ، کمپانی سیسکو آمادگی جهت ایجاد تغییرات در تولیدات خود را با ساخت روتر های جدیدتر در کوتاهترین زمان ممکن را اعلام میدارد.

روترهای سیسکو در گروههای مختلف و با توجه با نیاز آن روز جامعه شبکه ای دنیا به شرح ذیل میباشد :

روتر سیسکو

روتر سیسکو سری 800       روتر سیسکو سری 1600       روتر سیسکو سری 1700       روتر سیسکو سری  1800

روتر سیسکو سری 1900       روتر سیسکو سری 2800      روتر سیسکو سری 2900     روتر سیسکو سری  3800

روتر سیسکو سری 3900       روتر سیسکو سری 7200      روتر سیسکو سری 7600

توضیحات محصول

تجهیزات سیسکو با توجه به تنوع در ساختار و نیز متنوع بودن در نوع استفاده از آن و همچنین در نظر گرفتن نیاز مصرف کننده در گروههای مختلف دسته بندی شده است .

در بخش روترهای سیسکو که یکی از زیر گروههای محصولات سیسکو میباشد ، این نوع گروه بندی نیز به وضوع به چشم می آید .

روتر سیسکو از همان ابتدای استفاده بهینه از شبکه و ساختار آن جایگاه خاصی در بوجود آمدن یک شبکه حتی شبکه ای کوچک به خود اختصاص داده است ، اگر چه به مرور زمان و با توجه به تغییرات بوجود آمده در نوع برنامه ریزی برای ایجاد شبکه و نیز تنوع خیلی زیاد در تجهیزات شبکه ، همواره نوع استفاده ار روتر سیسکو در این ساختارها متفاوت میباشد ، اما آنچه مسلم است این که وجود روتر سیسکو در یک شبکه حتی محلی امری الزالمی میباشد .

کمپانی سیسکو نیز همواره این تغییرات در نوع استفاده از تجهیزات شبکه را در سراسر دنیا رسد کرده و تولیدات خود در گروه روتر را نیز با در نظر گرفتن نوع نیاز و استفاده بهینه از روتر سیسکو همسان سازی مینماید .

در طول سالیان متمادی که از عمر تولیدات روتر سیسکو میگذرد آنچه ملموس و قابل لمس میباشد اینکه ، کمپانی سیسکو آمادگی جهت ایجاد تغییرات در تولیدات خود را با ساخت روتر های جدیدتر در کوتاهترین زمان ممکن را اعلام میدارد.

روترهای سیسکو در گروههای مختلف و با توجه با نیاز آن روز جامعه شبکه ای دنیا به شرح ذیل میباشد :

روتر سیسکو

روتر سیسکو سری 800       روتر سیسکو سری 1600       روتر سیسکو سری 1700       روتر سیسکو سری  1800

روتر سیسکو سری 1900       روتر سیسکو سری 2800      روتر سیسکو سری 2900     روتر سیسکو سری  3800

روتر سیسکو سری 3900       روتر سیسکو سری 7200      روتر سیسکو سری 7600

دیدگاه

فعلا نظری موجود نیست.

اولین کسی باشید که پاسخ میدهد: “روتر سیسکو”