نحوه نمایش:

نمایش: 30 60 همه

 • مقایسه
 • CP-3905

  500,000 تومان

  Cisco IP Phone 3905

  مقایسه
 • CP-3911

  Cisco IP Phone 3911

  مقایسه
 • CP-3951

  Cisco IP Phone 3951

  مقایسه
 • CP-6901-C-K9

  150,000 تومان

  CISCO IP PHONE 6901

  مقایسه
 • CP-6911-C-K9

  280,000 تومان

  CISCO IP PHONE 6911

  مقایسه
 • CP-6921-C-K9

  350,000 تومان

  CISCO IP PHONE 6921

  مقایسه
 • CP-6941-C-K9

  380,000 تومان

  CISCO IP PHONE 6941

  مقایسه
 • CP-6945-C-K9

  650,000 تومان

  CISCO IP PHONE 6945

  مقایسه
 • CP-6961-C-K9

  750,000 تومان

  CISCO IP PHONE 6961

  مقایسه
 • CP-7811-K9

  540,000 تومان

  CISCO IP PHONE 7811-K9

  مقایسه
 • CP-7821-K9

  630,000 تومان

  CISCO IP PHONE 7821-K9

  مقایسه
 • CP-7832-K9

  CISCO IP PHONE 7832-K9

  مقایسه
 • CP-7841-K9

  950,000 تومان

  CISCO IP PHONE 7841-K9

  مقایسه
 • CP-7861-K9

  1,200,000 تومان

  CISCO IP PHONE 7861-K9

  مقایسه
 • CP-7905G

  120,000 تومان

  CISCO IP PHONE 7905G

  مقایسه
 • CP-7906G

  150,000 تومان

  CISCO IP PHONE 7906G

  مقایسه
 • CP-7912G

  خرید تلفن سیسکو 7912 به مشتریانی که به دنبال یک تلفن ساده سیسکو هستند توصیه میشود.

  مقایسه
 • مقایسه
 • CP-7912G

  200,000 تومان

  CISCO IP PHONE 7912G

  مقایسه
 • CP-7914

  1,600,000 تومان
  مقایسه
 • CP-7915

  1,750,000 تومان
  مقایسه
 • CP-7916

  1,950,000 تومان
  مقایسه
 • CP-7920G

  500,000 تومان
  مقایسه
 • CP-7921G

  750,000 تومان
  مقایسه
 • CP-7925G

  1,900,000 تومان
  مقایسه
 • CP-7931G

  700,000 تومان

  CISCO IP PHONE 7931G

  مقایسه
 • CP-7936

  1,700,000 تومان

  CISCO IP CONFERENCE STATION 7936

  مقایسه
 • CP-7937G

  1,800,000 تومان

  CISCO IP CONFERENCE STATION 7937G

  مقایسه
 • CP-7941G

  180,000 تومان

  CISCO IP PHONE 7941G

  مقایسه