نحوه نمایش:

نمایش: 30 60 همه

 • روتر سیسکو

    تجهیزات سیسکو با توجه به تنوع در ساختار و نیز متنوع بودن در نوع استفاده از آن و همچنین در نظر…

  مقایسه
 • مقایسه
 • روتر سیسکو CISCO1841

  650,000 تومان

  w/2xFE, 2 WAN slots, 32 FL/128 DR REFURBISHED

  مقایسه
 • روتر سیسکو CISCO1921/K9

  2,500,000 تومان

  C1921 Modular Router, 2 GE, 2 EHWIC slots, 512DRAM, IP Base

  مقایسه
 • روتر سیسکو CISCO2811

  600,000 تومان

  AC,2FE,4HWIC,2PVDM,1NME,2AIM, IP Ba 128/512D

  مقایسه
 • روتر سیسکو CISCO2821

  1,500,000 تومان

  AC PWR,2GE,4HWICs,3PVDM,1NME-X, 2AIM,IP BASE

  مقایسه
 • روتر سیسکو CISCO2851

  1,700,000 تومان

  AC PWR,2GE,4HWIC,3PVDM,1NME-XD,2AIM,IP BASE

  مقایسه
 • روتر سیسکو CISCO2911/K9

  2,500,000 تومان

  w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB

  مقایسه
 • روتر سیسکو CISCO2921/K9

  3,200,000 تومان

  w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB

  مقایسه
 • روتر سیسکو CISCO2951/K9

  4,200,000 تومان

  w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,2 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB

  مقایسه
 • روتر سیسکو CISCO3845

  2,100,000 تومان

  AC PWR,2GE,1SFP,4NME,4HWIC,IP Base

  مقایسه
 • روتر سیسکو CISCO3925/K9

  8,500,000 تومان

  w/SPE100(3GE,4EHWIC,4DSP,2SM, 256MBCF,1GBDRAM,IPB)

  مقایسه
 • روتر سیسکو CISCO3945/K9

  7,000,000 تومان

  w/SPE150(3GE,4EHWIC,4DSP,4SM, 256MBCF,1GBDRAM,IPB)

  مقایسه
 • روتر سیسکو CISCO7206VXR

  8,000,000 تومان

  6slot chassis 1 AC Supply wIP Software

  مقایسه
 • روتر سیسکو CISCO828

  250,000 تومان
  مقایسه
 • روتر سیسکو CISCO878-K9

  600,000 تومان

  G.SHDSL Security Router

  مقایسه
 • روتر سیسکو CISCO888-K9

  900,000 تومان

  G.SHDSL Sec Router w/ ISDN B/U

  مقایسه