نحوه نمایش:

نمایش: 30 60 همه

 • WS-C2960X-24PD-L

  6,100,000 تومان
  مقایسه
 • WS-C2960X-24PS-L

  5,200,000 تومان
  مقایسه
 • WS-C2960X-24TD-L

  5,500,000 تومان
  مقایسه
 • WS-C2960X-24TS-L

  3,600,000 تومان
  مقایسه
 • WS-C2960X-24TS-LL

  2,500,000 تومان
  مقایسه
 • WS-C2960X-48FPD-L

  10,500,000 تومان
  مقایسه
 • WS-C2960X-48FPS-L

  9,200,000 تومان
  مقایسه
 • WS-C2960X-48LPS-L

  7,500,000 تومان
  مقایسه
 • WS-C2960X-48TD-L

  8,200,000 تومان
  مقایسه
 • WS-C2960X-48TS-L

  5,200,000 تومان
  مقایسه
 • WS-C2960X-48TS-LL

  4,500,000 تومان
  مقایسه